การจัดส่งสินค้า

 
  1. จัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ อีเอ็มเอส หรือบริษัทขนส่งเอกชน

  2. อัตราค่าส่งตามระบุในหน้าเว็บเป็นอัตราสำหรับส่งพัสดุไปรษณีย์ค่ะ หากลูกค้าต้องการบริการ อีเอ็มเอส ขนส่งเอกชน ทางร้านจะเช็คให้เป็นรายไปค่ะ

     

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

โทรศัพท์:
081-559-5909
โทรศัพท์มือถือ:
086-328-6707
โทรสาร:
043-711-003
อีเมล์:
info@newmorningshop.com