ข้อตกลงในการซื้อขาย

ลูกค้าชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งครบถ้วนแล้ว ทางร้านจะจัดส่งสินค้าตามรอบการจัดส่ง คือ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี
หากท่านไม่พอใจสินค้า กรุณาอย่าใช้สินค้า และโปรดส่งคืนในสภาพเดิม ทางร้านยินดีคืนเงินในส่วนค่าสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้า สำหรับลูกค้าองค์กร ที่มีใบสั๋งซื้อ (PO) ส่งมาแล้ว

ออร์เดอร์ค่าสินค้ารวมขั้นต่ำ 200 บาท

Contact Us

โทรศัพท์:
081-559-5909
โทรศัพท์มือถือ:
086-328-6707
โทรสาร:
043-711-003
อีเมล์:
info@newmorningshop.com